HĐND huyện Hoài Nhơn tổ chức kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện Hoài Nhơn tổ chức kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

    Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Hoài Nhơn đã tổ chức kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019; bàn bạc, quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Về dự kỳ họp có bà Huỳnh Thúy Vân - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hoài Nhơn, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện; đại biểu Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND xã, thị trấn cùng 38/39 đại biểu HĐND huyện khoá XI (vắng đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Đại biểu HĐND huyện Tổ số 4). Ông Phạm Trương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Châu Thị Bích Lộc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

    Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện ta vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, thiếu nước sinh hoạt cục bộ và phát sinh bệnh dịch tả heo châu Phi... đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Song, với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn huyện đã khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, phấn đấu xây dựng kinh tế huyện nhà tiếp tục tăng trưởng khá (Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu tăng 15,98%; Giá trị sản xuất:  công nghiệp - xây dựng tăng 20,38%, thương mại - dịch vụ tăng 18,19%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,8%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 131% dự toán năm); môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; giáo dục và đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế có bước chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của đại bộ phận Nhân dân trong huyện cơ bản ổn định. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại IV.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là những vấn đề lớn, cần được tập trung xem xét, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan; thảo luận kỹ để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và có biện pháp khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.

    Cũng tại kỳ họp này, HĐND còn nghe UBND huyện báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; tiến độ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10; tờ trình về việc đề nghị thông qua dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh dọc tuyến đường trục chính các xã, thị trấn…Đồng thời, HĐND huyện xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; đồng thời, nghe Thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác giám sát, tham gia xây dựng chính quyền.

    Đặc biệt, HĐND huyện đã thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm hội thẩm nhân dân huyện, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Tự Hồng - Đại biểu HĐND huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủyđạt 38/39/39 đại biểu (97,44% tổng số đại biểu).

   Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong huyện.


Tác giả: bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện ta vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, thiếu nước sinh hoạt cục bộ và phát sinh bệnh dịch tả heo châu Phi... đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Song, với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn huyện đã khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, phấn đấu xây dựng kinh tế huyện nhà tiếp tục tăng trưởng khá (Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu tăng 15,98%; Giá trị sản xuất:  công nghiệp - xây dựng tăng 20,38%, thương mại - dịch vụ tăng 18,19%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,8%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 131% dự toán năm); môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; giáo dục và đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế có bước chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của đại bộ phận Nhân dân trong huyện cơ bản ổn định. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại IV.     Bên cạnh những kết quả đạt được, không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là những vấn đề lớn, cần được tập trung xem xét, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan; thảo luận kỹ để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và có biện pháp khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.     Cũng tại kỳ họp này, HĐND còn nghe UBND huyện báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; tiến độ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10; tờ trình về việc đề nghị thông qua dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh dọc tuyến đường trục chính các xã, thị trấn…Đồng thời, HĐND huyện xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; đồng thời, nghe Thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác giám sát, tham gia xây dựng chính quyền.     Đặc biệt, HĐND huyện đã thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm hội thẩm nhân dân huyện, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Tự Hồng - Đại biểu HĐND huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủyđạt 38/39/39 đại biểu (97,44% tổng số đại biểu).    Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong huyện. Ái Xa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết