Thông báo công khai mất GCN QSD đất của ông Cao Độ, ở khu phố Thiết Đính Bắc
Xem thêm chủ đề