Lời chào
Bản đồ phường Bồng Sơn
Chuyển đổi số
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức - Sự kiện</a>
UBMTTQVN PHƯỜNG BỒNG SƠN (TX HOÀI NHƠN): TRAO TIỀN HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ CẬN NGHÈO.
(02/02/2024)   6
Chiều ngày 02/02/2024, UBMTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) cùng ...
Văn bản, chính sách mới
Tên: (Quy trình thi đua khen thưởng)
Tên: (Quy trình đào tạo, bồi dưỡng)
Tên: (Quy trình đánh giá công chức, viên chức)
Tên: (Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, CCVC)
Tên: (Quy trình kiểm soát tài liệu)
Tên: (Quy trình quản lý, sắp xếp tài liệu, hồ sơ)
Tên: (Quy trình xem xét của lãnh đạo)
Tên: (Quy trình hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến)
Tên: (Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ)
Tên: (Quy trình xử lý chức năng, dịch vụ không phù hợp)
Tên: (Mời tham gia Hội thảo chuyên đề, đề án mở rộng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng)
Số: 181/TB-UBND
Tên: ([181/TB-UBND - 26/12/2022] Thông báo niêm yết chuẩn tiếp cận pháp luật phường Bồng Sơn năm 2022)
Số: 353/UBND
Tên: (V/v tuyên truyền phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng)
Số: 125/TB-UBND
Tên: ([125/TB-UBND - 15/09/2022] Thông báo Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)
Số: 116/TB-UBND
Tên: ([116/TB-UBND - 26/08/2022] Thông báo Về thời gian, địa điểm làm việc tạm thời cơ quan hành chính Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn)
Số: 113/TB-UBND
Tên: ([113/TB-UBND - 26/08/2022] Thông báo Về việc nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2022)
Số: 55/UBND-VP
Tên: (hông báo Về việc treo Quốc kỳ nhân dịp các Lễ từ ngày 25/4/2022-01/5/2022)
Số: 69/UBND-VX
Tên: (69/UBND- 31/03/2022] V/v triển khai thực hiện công tác quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19)
Thông kê
Lượt truy cập : 0
Hôm nay : 19
Thời tiết