Lời chào
Bản đồ phường Bồng Sơn
Chuyển đổi số
Văn bản, chính sách mới
Số: 181/TB-UBND
Tên: ([181/TB-UBND - 26/12/2022] Thông báo niêm yết chuẩn tiếp cận pháp luật phường Bồng Sơn năm 2022)
Số: 353/UBND
Tên: (V/v tuyên truyền phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng)
Số: 125/TB-UBND
Tên: ([125/TB-UBND - 15/09/2022] Thông báo Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)
Số: 116/TB-UBND
Tên: ([116/TB-UBND - 26/08/2022] Thông báo Về thời gian, địa điểm làm việc tạm thời cơ quan hành chính Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn)
Số: 113/TB-UBND
Tên: ([113/TB-UBND - 26/08/2022] Thông báo Về việc nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2022)
Số: 55/UBND-VP
Tên: (hông báo Về việc treo Quốc kỳ nhân dịp các Lễ từ ngày 25/4/2022-01/5/2022)
Số: 69/UBND-VX
Tên: (69/UBND- 31/03/2022] V/v triển khai thực hiện công tác quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19)
Số: 64/UBND-VP
Tên: ([64/UBND- - 30/03/2022] Về việc chủ động ứng phó với đợt mưa lớn từ ngày 30/3-02/4/2022)
Số: 40/UBND-VX
Tên: ([40/UBND- - 08/03/2022] V/v lập danh sách công dân hiện đang sinh sống, lao động, học tập… tại Ukraine)
Số: 06/QĐ-UBND
Tên: ([06/QĐ-UBND - 06/01/2022] Quyết định Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn)
Số: 30/QĐ-UBND
Tên: ([30/QĐ-UBND - 17/01/2022] Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc cơ quan hành chính UBND phường Bồng Sơn năm 2022)
Số: 924/BND-VX
Tên: ([724/UBND- - 20/12/2021] V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.)
Số: 719/UBND-VX
Tên: ([719/UBND- - 16/12/2021] Về việc chủ động ứng phó cơn bão số 9(RAI) trên địa bàn phường)
Số: 615/UBND
Tên: ([615/UBND- - 27/10/2021] Về việc chủ động quản lý, chặt dọn cây xanh, chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn cho người và tài sản Nhân dân mùa mưa, bão năm 2021.)
Số: [594/UBND- 23/09/2021]
Tên: ([594/UBND- - 23/09/2021] Về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn phường)
Số: [32/KH-UBND - 02/08/2021]
Tên: ([32/KH-UBND - 02/08/2021] Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19)
Số: [545/UBND- - 31/07/2021]
Tên: ([545/UBND- - 31/07/2021] V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn phường)
Số: 497/UBND-VX
Tên: ([497/UBND- - 03/07/2021] Về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Bồng Sơn)
Thông kê
Lượt truy cập : 5
Hôm nay : 5
Thời tiết