Lời chào
Bản đồ phường Bồng Sơn
Chuyển đổi số
Văn bản, chính sách mới
Số: 1896/TB-HĐGPMB
Tên: (Về việc niêm yết công khai Quyết định về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Cụm công nghiệp Bồng Sơn (giai đoạn 2) - Lô A4 và hạ tầng xung quanh (phạm vi Lô A4-2) (bổ sung đợt 3))
Số: 94/TB-UBND
Tên: (Công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình, cá nhân tại phƣờng Bồng Sơn)
Số: 302 /TB-MTNATL
Tên: (Thông báo Về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN Lần thứ 4 - Việt Nam 2024)
Số: 02/CTr-UBMT - 10/04/2024
Tên: (Chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khoá VII, nhiệm kỳ 2024-2029)
Số: 294/VHTT - 20/06/2024
Tên: (Công văn cảnh báo nhóm APT “Mustang Panda” thực hiện chiến dịch tấn công nhằm vào Việt Nam và lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft tháng 6/2024)
Số: 2143-QĐ/UBND
Tên: (Công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh)
Số: 973/BQL - 17/06/2024
Tên: (UBND phường Bồng Sơn công khai thông tin về Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.)
Số: 975/BQL - 17/06/2024
Tên: (UBND phường Bồng Sươn công khai thông tin về Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.)
Số: 981/BQL - 17/06/2024
Tên: (UBND phường Bồng Sươn công khai thông tin về Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.)
Số: 972/BQL - 17/06/2024
Tên: (UBND phường Bồng Sơn công khai thông tin về Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.)
Số: Số 1773/TB-HĐGPMB
Tên: (Số 1773 - THÔNG BÁO CÔNG KHAI Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu Hành chính – dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn)
Số: 181/TB-UBND
Tên: ([181/TB-UBND - 26/12/2022] Thông báo niêm yết chuẩn tiếp cận pháp luật phường Bồng Sơn năm 2022)
Số: 353/UBND
Tên: (V/v tuyên truyền phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng)
Số: 125/TB-UBND
Tên: ([125/TB-UBND - 15/09/2022] Thông báo Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)
Số: 116/TB-UBND
Tên: ([116/TB-UBND - 26/08/2022] Thông báo Về thời gian, địa điểm làm việc tạm thời cơ quan hành chính Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn)
Số: 113/TB-UBND
Tên: ([113/TB-UBND - 26/08/2022] Thông báo Về việc nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2022)
Số: 55/UBND-VP
Tên: (hông báo Về việc treo Quốc kỳ nhân dịp các Lễ từ ngày 25/4/2022-01/5/2022)
Số: 69/UBND-VX
Tên: (69/UBND- 31/03/2022] V/v triển khai thực hiện công tác quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19)
Thông kê
Lượt truy cập : 0
Hôm nay : 45
Thời tiết