1. Cụm Công nghiệp Bồng Sơn (Địa chỉ: Khu phố Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định