[01-TB/BCĐ - 02/01/2021] Thông báo phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường Bồng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 25/02/2021 116 lượt xem
Danh sách file (1 files)