[12/UBBC - 13/04/2021] Thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 19/04/2021 104 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

 [12/UBBC - 13/04/2021] Thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026