[27-QĐ/ĐU - 16/12/2020] Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường Bồng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 25/02/2021 117 lượt xem
Danh sách file (1 files)