NGHỊ QUYẾT Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bồng Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 31/05/2021 106 lượt xem
Danh sách file (1 files)