Điện thoại: 0256 386 1555

  Địa chỉ: Số 234 - 236, Khu phố Phụ Đức, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Tổng số phòng: 20

  Loại hạng: 1 sao