Địa chỉ: Số 271/5 Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

      Điện thoại liên hệ: 098 618 25 26

     

 

“Nếu đến Bồng Sơn, Hotel Anh Nguyên là một sự lựa chọn lý tưởng cho Quý khách.”