KHÁCH SẠN CÚC NGA

Địa chỉ: 241 Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256 3861830