V/v niêm yết công khai (Đợt 15/2020) danh sách các tàu đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v niêm yết công khai (Đợt 15/2020) danh sách các tàu đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg

           Thực hiện Quyết định 52/2020/QĐ-UBND-m ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên điạ bàn tỉnh Bình Định.

Chi cục Thủy sản nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của các ngư dân trên địa bàn các xã/ phường ven biển trong Đợt 15/2020 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 15/10/2020) gồm 413 hồ sơ, cụ thể như sau:

 1. Thành phố Quy Nhơn                  :                    13 hồ sơ
 • Phường Đống Đa           :         05 hồ sơ
 • Phường Hải Cảng           :         02 hồ sơ
 • Phường Trần Phú           :         04 hồ sơ
 • Phường Quang Trung     :         01 hồ sơ
 • Xã Nhơn Hội                  :         01 hồ sơ
 1. Huyện Phù Cát                    :                    05 hồ sơ
 • Xã Cát Khánh                :         01 hồ sơ
 • Xã Cát Tiến                    :         04 hồ sơ
 1. Huyện Phù Mỹ                    :                    06 hồ sơ
 • Xã Mỹ Đức                    :         02 hồ sơ
 • Xã Mỹ Thành                 :         01 hồ sơ
 • Xã Mỹ Thắng                 :         02 hồ sơ
 • Xã Mỹ Thọ                    :         01 hồ sơ
 1. Thị xã Hoài Nhơn               :                   389 hồ sơ
 • Phường Tam Quan Bắc  :         133 hồ sơ
 • Phường Tam Quan Nam :         42 hồ sơ
 • Phường Hoài Thanh       :         49 hồ sơ
 • Phường Hoài Hương      :         101 hồ sơ
 • Phường Bồng Sơn                    :         02 hồ sơ
 • Phường Tam Quan                   :         03 hồ sơ
 • Phường Hoài Tân           :         01 hồ sơ
 • Xã Hoài Hải                             :         31 hồ sơ
 • Xã Hoài Mỹ                             :         26 hồ sơ
 • Xã Hoài Châu Bắc          :         01 hồ sơ

 ( Đính kèm: Danh sách các tàu cá đề nghị hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển

theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg)

Để có cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho ngư dân theo đúng trình tự thủ tục, Chi cục Thủy sản đề nghị UBND các xã/ phường nêu trên công khai danh sách tàu cá đề nghị hỗ trợ tại trụ sở xã, trụ sở thôn và trên Đài truyền thanh của xã. Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, UBND xã/ phường phải công khai danh sách tàu cá đề nghị hỗ trợ và rà soát, tổng hợp ý kiến phản hồi bằng văn bản về UBND huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thủy sản để tiến hành tổ chức thẩm định.

Chi cục Thủy sản đề nghị UBND các xã/ phường phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở NN và PTNT (b/c);

- Q. Sở (b/c);

- Phòng Kinh tế/NN các huyện/TX/TP;

- Lãnh đạo Chi cục;

-Trạm TS: HN, PM, PC;

- Lưu: VT, KT.                                                                                                

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Bình


Nguồn:Phường Bồng Sơn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề