Về việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

 

Ngày 28.9, Thị ủy Hoài Nhơn  ban hành công văn số 36A-CV/TU ngày 28/9/2020 về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (dự thảo Báo cáo chính trị). Theo đó, Thị ủy Hoài Nhơn yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan,  đơn vị chỉ đạo và triển khai thực hiện việc công khai dự thảo báo cáo, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị.

- Hình thức công khai: Trang thông tin điện tử phường Bồng Sơn đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị;  sinh hoạt chi bộ thường kỳ giới thiệu dự thảo Báo cáo chính trị.

- Hình thức góp ý kiến gồm góp ý trực tiếp tại các hội nghị, sinh hoạt; góp ý thông qua thư; góp ý thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Góp ý toàn bộ nội dung hoặc từng nội dung, từng vấn đề cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị.

- Thời gian cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý, gửi về Ban Thường vụ Thị ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) trước ngày 06/10/2020.

Tải toàn văn dự thảo báo cáo chính trị bên dưới


Nguồn:Phường Bồng Sơn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề