Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính” năm 2024 trên địa bàn phường Bồng Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính” năm 2024 trên địa bàn phường Bồng Sơn

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Thông qua Cuộc thi phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính và các chỉ số: Cải cách hành chính; Năng lực cạnh tranh; Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; Chuyển đổi số. Từ đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức công khai, minh bạch, có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia.

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đánh giá, bình xét giải thưởng công bằng và khách quan.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 

1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiện đang cư trú, học tập và làm việc trên địa bàn phường Bồng Sơn.

- Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi.

2. Thời gian dự thi

Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc thi: Cuộc thi bắt đầu vào lúc 07h00’ ngày 01/7/2024 và kết thúc vào lúc 17h00’ ngày 21/7/2024.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung

Các chủ trương, chính sách và nội dung liên quan đến cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; một số nội dung liên quan đến Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ.

2. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng myaloha.vn

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng dành cho tập thể

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường kèm theo tiền thưởng 700.000 đồng cho 02 tập thể đạt thành tích cao nhất trong triển khai, phát động cuộc thi (đơn vị có số lượng người tham gia cuộc thi nhiều nhất, số lượng người tham gia cuộc thi có đáp án đúng nhiều nhất).

2. Giải thưởng dành cho cá nhân

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường kèm theo tiền thưởng cho các cá nhân (điểm số cao nhất, thời gian nhanh nhất) đạt giải như sau:

- 01 Giải nhất: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 600.000 đồng/giải.

- 01 Giải nhì: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 500.000 đồng/giải.

- 01 Giải ba: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 400.000 đồng/giải.

- 03 Giải khuyến khích: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 300.000 đồng/giải.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này chi từ nguồn ngân sách UBND phường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng-Thống kê

Tham mưu UBND phường Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; Phối hợp với các ban, ngành phường tham mưu UBND phường tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt kết quả.

2. Công chức Tài chính-Kế toán:

Tham mưu đảm bảo kinh phí thực hiện theo Kế hoạch đề ra, hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí tổ chức đúng theo quy định.

3. Công chức Văn hoá - Xã hội; Đài truyền thanh phường:

Tham mưu công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi để Nhân dân biết hưởng ứng.

4. Cán bộ Công nghệ thông tin:

Chủ trì và xây dựng Hệ thống thi trắc nghiệm, vận hành và hiệu chỉnh theo yêu cầu để đáp ứng hình thức, nội dung của cuộc thi. Đăng tải các thông tin liên quan đến cuộc thi lên Trang thông tin điện tử phường, Mạng xã hội Facebook, Zalo… để thông tin rộng rãi, thu hút các đối tượng tham gia cuộc thi.

5. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN phường và các hội, đoàn thể phường

Phối hợp phát động, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

6. Công an phường, Trạm y tế phường, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường

Phát động cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

7. Trưởng 11 khu phố

Phát động, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2024 trên địa bàn phường Bồng Sơn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ngành, Mặt trận, các hội đoàn thể, công chức UBND phường phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả./


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề