UBND Phường vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn phường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND Phường vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn phường

Thực hiện Công văn số 634/UBND-VX ngày 05/03/2024 của UBND Thị xã Hoài Nhơn về việc tăng cường phối hợp triển khai vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn thị xã. 

Theo đó, thực hiện triển khai lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai giải pháp ngăn chặn máy điện thoại di động 2G không được chứng nhận hợp quy mới kết nối vào mạng viễn thông, thời gian bắt đầu từ ngày 01/3/2024.

Thực hiện Công văn số 634/UBND-VX ngày 05/03/2024 của UBND Thị xã Hoài Nhơn về việc tăng cường phối hợp triển khai vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn thị xã.

Theo đó, thực hiện triển khai lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai giải pháp ngăn chặn máy điện thoại di động 2G không được chứng nhận hợp quy mới kết nối vào mạng viễn thông, thời gian bắt đầu từ ngày 01/3/2024.

Do đó, để bảo đảm công tác truyền thông đến mọi tổ chức, cá nhân có sử dụng, mua bán, trao đổi thiết bị viễn thông 2G nắm bắt kịp thời lộ trình nêu trên. UBND Phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan, các đơn vị trường học trên địa bàn phường và trưởng 11 khu phố phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền và vận động người dân chuyển đổi máy điện thoại 2G lên điện thoại thông minh (smartphone), sử dụng thuê bao 4G đảm bảo đúng tiến độ.

2. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, các Hội đoàn thể phường phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong tổ chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn để biết thực hiện.

3. Trưởng 11 khu phố tăng cường đôn đốc, nhắc nhở Tổ công nghệ số cộng đồng ở các khu phố tuyên truyền cho người dân biết, từ ngày 01/3/2024 Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhập kết nối vào mạng di động. Đồng thời phổ biến chính sách hỗ trợ giảm giá máy điện thoại thông minh (smartphone), hỗ trợ chuyển đổi thuê bao 2G/3G lên 4G của các doanh nghiệp viễn thông để người dân biết và hưởng ứng tham gia.

Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện chính sách tại địa phương.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề