UBND Phường Bồng Sơn Thông báo Các thành phần thừa kế của bà Trần Thị Bông thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế quyền sử dụng đất tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 88 (VN-2000)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND Phường Bồng Sơn Thông báo Các thành phần thừa kế của bà Trần Thị Bông thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế quyền sử dụng đất tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 88 (VN-2000)

THÔNG BÁO Các thành phần thừa kế của bà Trần Thị Bông thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế quyền sử dụng đất tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 88 (VN-2000), phƣờng Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo hồ sơ quản lý đất đai thửa đất số 40 tờ bản đồ số 88, loại đất ODT+CLN tại khu phố 5, phường Bồng Sơn, tên chủ sử dụng đất: bà Trần Thị Bông. Nguồn gốc đất do bà Trần Thị Bông tạo lập từ trước năm 1975, lúc bà Trần Thị Bông chết không để lại di chúc. Để đảm bảo công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật, UBND phường Bồng Sơn thông báo công khai cho các thành phần liên quan đến tài sản thừa kế của bà Trần Thị Bông tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 88 (VN-2000), phường Bồng Sơn thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Nếu các thành phần thừa kế của bà Trần Thị Bông không thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế quyền sử dụng đất, UBND phường Bồng Sơn tiến hành lập các thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề