MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG BỒNG SƠN: DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG BỒNG SƠN: DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

 

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn, sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp của chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội từ phường đến 11 đơn vị khu phố và sự đoàn kết, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hoạt động của MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của MTTQ Việt Nam phường.

Trong gần 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bồng Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Trong thành tích chung đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đã đạt được những kết quả nổi bật góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

 

 

 

Để thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị quan trọng của Mặt trận, trong nhiệm kỳ, Mặt trận TQVN phường Bồng Sơn luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở.

Nổi bật là phong “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Từ đó đã có 100% khu phố và các cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng bộ Phường Bồng Sơn tích cực phối hợp với Mặt trận xây dựng 14 mô hình “làm theo” gắn với 5 nội dung của cuộc vận động, qua đó đã thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trọng điểm của địa phương.

 

 

 

Việc xây dựng các mô hình điểm về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn thị xã không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật”  được chú trọng triển khai. Từ năm 2019 đến nay, toàn phường đã xây dựng 9 mô hình tự quản về ANTT gồm: “Hai quản, Ba tự” tại khu phố Phụ Đức, “Hai không, Ba tự” trong các nhà trọ tại khu phố 2, “Hai xây, Hai quản, Hai tự” tại khu phố 5, “Trường học an toàn” tại trường THCS Bồng Sơn, “Năm không, Ba sạch” tại Hội LHPN phường Bồng Sơn, “Khu dân cư tự quản vì cuộc sống bình yên” tại khu phố 3, khu phố an toàn PCCC tại khu phố Thiết Đính Bắc và “Khu phố tự quản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị” tại khu phố 4. Đặc biệt là mô hình “Camera giám sát ANTT” lắp đặt 65 mắt Camera an ninh tại 11 khu dân cư đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Hiệu quả bước đầu từ mô hình này không chỉ phục vụ việc giữ gìn ANTT, phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

 

 

 

                                 Mô hình camera xử lý vấn nạn đỗ thải rác bừa bãi

 

 

 

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy được sức mạnh của toàn dân và các công ty doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tự nguyện ủng hộ, đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Đến nay 11/11 khu dân cư có nhà văn hóa khang trang, 4.827/4.994 hộ được công nhận gia đình văn hóa liên tục 3 năm liền, chiếm tỷ lệ 96,7%, tăng 1,5% so với đầu nhiệm kỳ; 100% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa...

Bám sát Chương trình hành động số 01 của Đảng ủy về thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2020 - 2025 và chủ trương xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III vào cuối năm 2025, Uỷ ban Mặt trận TQVN phường đã chủ trì phối hợp với UBND, các đoàn thể triển khai xây dựng “4 tuyến đường văn minh đô thị và các tuyến đường hoa, trong khu dân cư và các cơ quan đơn vị. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, đến nay trên địa bàn phường có trên 2,2 km đường hoa cây xanh 3 hoa viên đã được xây dựng, trồng và chăm sóc.

Trong những năm qua, phong trào “Vì người nghèo” thắm đượm tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với chủ trương của Đảng, ý nguyện của người dân đã khơi dậy mạnh mẽ đạo lý dân tộc và nếp sống văn hóa “Thương người như thể thương thân”,“lá lành đùm lá rách”. Nhiều cử chỉ cao đẹp và xúc động, nhiều tấm lòng nhân hậu của các cá nhân, tập thể đã giành cho người nghèo, các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, bão lụt ... để không ai bị bỏ lại phía sau.

 

 

 

 Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ Nguyễn Văn Sinh, Thiết Đính Bắc

5 năm qua, Quỹ vì người nghèo toàn phường đã huy động được số tiền gần 600 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận tiến hành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9 nhà Đại đoàn kết; phối hợp với Báo Dân trí, báo Sài gòn giải phóng và Công ty Hoàng Mạnh Tường kêu gọi ủng hộ trên 150 triệu đồng xây nhà cho ông Nguyễn Bảo Nhuận (ở khu phố 3) và bà Tạ Thị Bích Hằng (ở Trung Lương)...Tổ chức thăm và tặng quà cho hàng trăm lượt hộ nghèo cận nghèo, gia đình chính sách, hội viên khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở phường từ 2,07% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,66 %. Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện tinh thần đạo lý “Uống nhớ nguồn”, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc chăm lo cho các hộ gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ ngày càng chu đáo hơn. Qua đó đã vận động được 150 triệu đồng lập sổ tiết kiệm hỗ trợ cho 3 đối tượng gia đình chính sách, người có công cách mạng kiên cố lại nhà ở.

 

 

 

 Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK cho bà Tạ Thị Bích Hằng, Trung Lương.

Đặc biệt, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của Nhân dân trên địa bàn phường, MTTQ phường đã phát huy vai trò trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp ủng hộ trên 1 tỷ đồng cùng các loại vật tư y tế cần thiết, nhu yếu phẩm tiêu dùng hỗ trợ nhân dân vùng dịch vượt qua khó khăn phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả.

 

 

 

 Tiếp nhận hàng hỗ trợ phòng chống dịch Covid- 19

Cùng với đó, Mặt trận phường Bông Sơn và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Từ công tác tuyên truyền, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử, đến tham gia các tổ chức bầu cử, giám sát bầu cử đúng quy trình, an toàn, vận động cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,8% …

 

 

 

Thành tựu đạt được từ các phong trào do Mặt trận TQVN phường Bồng Sơn phát động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã để lại những dấu ấn đậm nét và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt. Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Mặt trận phường Bồng Sơn đã được Uỷ ban Mặt trận tỉnh Bình Định, thị xã Hoài Nhơn và lãnh đạo các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bài và ảnh: Diệp Bảo Sương

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề